Informacje dla członków Spółdzielni 

    W tej części strony przedstawiamy informacje dostępne tylko dla osób będących członkami Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, obejmujące następujący zakres:

  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd
  4. Sprawozdania finansowe
  5. Protokoły lustracji